Екип

IMG_9618

Ръководството на ЛИ „Диагностика 7” декларира, че персоналът на лаборатория не е подложен на вътрешен и външен комерсиален, финансов или друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на изпълняваната работа. Екипът притежава необходимото образование, подготовка, технически знания и опит за изпълняване на своите функции.

Като доказателство за високия професионализъм и компетентност в работата си, колективът на „Диагностика 7” се задължава да:

  • изпълнява услугите надеждно и компетентно при съблюдаване на техническите и законови правила, подавайки желаната информация в указаните срокове и в подходяща форма;
  • разглежда като решаващ за успеха си фактор задоволяването и доверието на клиентите си чрез осигуряване на качествени, изпитани и проверени аналитични резултати;
  • проверява ефективността на контрола върху аналитичния процес и неговата пригодност;
  • избягва конфликти на интереси и приема само поръчки, които могат да бъдат изпълнени коректно и професионално;
  • установява и отстранява грешки и източници на такива в работата, с цел избягване в бъдеще;
  • провежда вътрешни одити за проверка функционирането на системата по качеството;
  • създава благоприятна атмосфера за своите служители, изразяваща се във взаимно доверие, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията на сигурност и безопасност в процеса на работа, ангажираност за извършване на качествена работа и изпълнение на поставените задачи;
  • развива на двустранни полезни отношения с клиентите и доставчиците;
  • разглежда експедитивно и делово жалбите и възраженията от клиенти, коректно да отстранява приетите рекламации.

За да задоволим изискванията на клиентите си, залагаме на професионализма, лоялността, отговорността и мотивацията на нашите служители.

Стремежът ни е да затвърждаваме доверието на нашите клиенти, като им предлагаме високо качество, открити и ясни търговски отношения, постоянно изучаване и определяне на техните очаквания и непрекъснато следене на тяхната удовлетвореност.

IMG_9621
IMG_9623