Кланични трупове /каркаси/

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Общ брой микроорганизмиБДС EN ISO 4833-1
2. Салмонела БДС EN ISO 6579-1
3. Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2