Козметични продукти

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлораБДС EN ISO 21149
2. Плесени и дрождиБДС ЕN ISO 16212
3. Ешерихия коли (Escherichia coli)БДС EN ISO 21150
4 .Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa)БДС EN ISO 22717
5. Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus)БДС EN ISO 22718
6. Кандида албиканс (Candida albicans)БДС EN ISO 18416