Лабораторни услуги стара

ЛАБОРАТОРИЯ „ДИАГНОСТИКА 7“  ПРЕДЛАГА ГЪВКАВ ОБХВАТ ЗА СЛЕДНИТЕ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ

№ по ред Изпитвани продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) Обхват на акредитация
        Гъвкав обхват Фиксиран обхват
1 2 3 4 5 6
1 Месо и месни продукти. Месо от птици и птичи продукти
Месо и месни продукти. Месо от птици и птичи продукти
1.1 Органолептика:

външен вид, форма,

размери, външна повърхност, разрезна повърхност, цвят, мирис, вкус, структура, консистенция

БДС 9381:1979  
    1.2 Влага БДС 5712:1974  
    1.3. Масленост БДС 8549:1992 т.4  
    1.4 Готварска сол БДС 7168:1993 т.4  
    1.5 Нитрити БДС EN 12014-3:2005  
    1.6 рН БДС 1323:1975 т.3.3.1  
    1.7 Проба за амоняк / Неслер/ БДС 1323:1975 т.2.3.5  
    1.8 Проба за сероводород БДС 1323:1975 т.2.3.8  
    1.9 Проба за пероксидаза БДС 1323:1975 т.2.3.7  
    1.10 Въглехидрати ВЛМ №28/2017  
    1.11 Белтък/Протеин БДС 9374:1982 т.2
    1.12 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
    1.13 Меден сулфат в бульон БДС 1323:1975 т.2.3.9
    1.14 Пепел БДС 9373:1980
    1.15 Захари ВЛМ №34/2017
    1.16 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999

БДС ISO 6541:1999

    1.17 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    1.18 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1:2005
БДС EN ISO 6888-2:2005
    1.19 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
    1.20 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
ISO 7251:2005
    1.21 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    1.22 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017
БДС EN ISO 21528-2:2017
    1.23 Плесени БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    1.24 Дрожди БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    1.25 Трихинела Регламент (ЕС) 2015/1375 Приложение І, глава І
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
2. Мляко и млечни продукти
Мляко и млечни продукт
2.1 Органолептика:

външен вид, форма, цвят,
вкус, консистенция, разрезна повърхност, строеж, вид на коагулума, мирис, саламура

БДС 15612:1983
    2.2 Киселинност по Тьорнер

Киселинност по Кетщоpфер

БДС 1111:1980 т.4, т.8, т.9
БДС 1111:1980 т.10
    2.3 Масленост
– мляко

– сирене/кашкавал

ISO 2446:2008
ISO 3433:2008
    2.4 Водно съдържание
/сухо вещество
БДС 1109:1989
    2.5 Натриев хлорид БДС 8274:1982 т.5, т.6
    2.6 Захари/лактоза БДС 6191:1974 т.3
    2.7 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    2.8 Белтък/Протеин БДС 6231:1973 т.2
    2.9 Енергийна стйност Регламент (ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
    2.10 Степен на зрялост/разтворим:общ белтък БДС 6231:1973
    2.11 Пепел БДС 6154:1974
    2.12 Точка на замръзване БДС EN ISO 5764:2009
    2.13 Плътност БДС 1110:1973
    2.14 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999

БДС ISO 6541:1999

    2.15 рН ВЛМ № 30/2017
    2.16 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    2.17 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888:2005-1
БДС EN ISO 6888:2005-2
    2.18 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
    2.19 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014

ISO 7251:2005

    2.20 Колиформи ISO 4832:2006
    2.21 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017
БДС EN ISO 21528-2:2017
    2.22 Дрожди и/или плесени БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    2.23 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    2.24 Инхибиторни /подтискащи/ вещества БДС 6688:1974
    2.25 Общ брой соматични клетки БДС EN ISO 13366-1:2008
    2.26 Наличие на чужди примеси като:

  • натриев карбонат
  • формалдехид
  • водороден пероксид
  • калиев бихромат
БДС 9215:1976

т.1;

т.2 ;

т.3;

т.4

    2.27 Антибактериални субстанции (СТД) DELVOTEST® SP NT
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
3. Яйца и яйчни продукти
Яйца и яйчни продукти
3.1 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    3.2 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2:2017
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
4. Консерви плодови, растителни, месни, месорастителни, рибни
Консерви плодови, растителни, месни, месорастителни, рибни
4.1 Органолептика:
външен вид на консервното съдържание
разрезна повърхност
консистенция
вкус
мирис
цвят
БДС 1035:1989 т.3.7.4
    4.2 Състояние на консервната опаковка:херметичност, външна повърхност, вътрешна повърхност, бомбаж, хлопащи капаци и дъна БДС 1035:1989 т.3.3, т.3.4, т.3.6
БДС 7219:1974 т.1, т.2
    4.3 Влага/сухо вещество БДС 15437:1982
БДС ЕN 12143:2000
    4.4 Говарска сол БДС 7168:1993 т.4
    4.5 Нитрити БДС EN 12014-3:2005
    4.6 Мазнини БДС 8549:1974 т.4
БДС 6997:1984
    4.7 Киселинност БДС 6996:1993 т.4
    4.8 Обща захар/ като инвертна/ БДС 7169:1989
    4.9 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    4.10 Белтък/Протеин БДС 14431:1978
БДС 15438:1982
    4.11 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
    4.12 Пепел БДС 9373:1980
    4.13 рН БДС 11688:1993
    4.14 Нетно тегло и отцедено нетно количество БДС 7181:1981
    4.15 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999
БДС ISO 6541:1999
    4.16 Термостатна проба БДС 1035:1989 т.5.2.3
БДС 6916:1987 т.2.3
    4.17 Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми БДС 1035:1989 т.5.9.1
БДС 6916:1987 т.4.1
    4.18 Мезофилни анаеробни микроорганизми БДС 1035:1989 т.5.9.2
БДС 6916:1987 т.4.2
    4.19 Плесени и дрожди БДС 1035:1989 т.5.11.2.4
БДС 6916:1987 т.5.4.3
    4.20 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
    4.21 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
БДС 6916:1987
    4.22 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
БДС 6916:1987
    4.23 Колиформи ISO 4831:2006
ISO 4832:2006
    4.24 Подсладители:
Ацесулфам К
Захарин
Аспартам
БДС EN 12856:2001
    4.25 Консерванти
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
БДС EN 12856:2001
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
5. Млевни продукти: храни на зърнена основа
Млевни продукти: храни на зърнена основа
5.1 Органолептика:
цвят
мирис
вкус
хрускане
БДС 754:1980 Изменение 4:2003
т.6.1, т.6.3, т.6.4, т.6.5
    5.2 Влага БДС 754:1980/Изменение 4:2003

т.7.1, т.7.2

    5.3 Киселинност БДС 754:1980/ Изменение 4:2003/ т. 7.9
    5.4 Пепел БДС 754:1980 т.7.3
    5.5 Мазнини БДС EN ISO 11085:2015
БДС EN ISO 3947:2000
    5.6 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    5.7 Белтък/Протеин БДС ISO 1871:2014
БДС EN ISO 20483:2014
БДС EN ISO 3188:2000
    5.8 Енергийна стойност, kJ

(Калоричност, kcal)

Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
    5.9 Мокър глутен БДС EN ISO 21415-1:2007
    5.10 Захари ВЛМ №34/2017
    5.11 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999
БДС ISO 6541:1999
    5.12 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    5.13 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1:2005
БДС EN ISO 6888-2:2005
БДС EN ISO 6888-3:2005
    5.14 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
ISO 7251:2005
    5.15 Бацилус цереус БДС EN ISO 7932:2005
    5.16 Плесени БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    5.17 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017
БДС EN ISO 21528-2:2017
    5.18 Листерия
моноцитогенес
БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
БДС 6916:1987
    5.19 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    5.20 Колиформи ISO 4832:2006
    5.21 Дрожди БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    5.22 Остатъци от пестициди БДС EN 15662:2018
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
6. Хляб и хлебни изделия
Хляб и хлебни изделия
6.1 Органолептика:
външен вид
форма
повърхност
състояние на кората
цвят
мирис
вкус
хрускане
състояние на средата
маса на една бройка
БДС 3412:1979, т.2
    6.2 Общо сухо вещество/ обща влага БДС 3412:1979, т.3.2
    6.3 Влага на средината БДС 3412:1979, т.3.1
    6.4 Киселинност БДС 3412:1979, т.3.3
    6.5 Готварска сол БДС 3412:1979, т.3.4
    6.6 Мазнини БДС 3412:1979, т.3.7.2, т.3.7.3, т.3.7.4
    6.7 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    6.8 Белтък/Протеин БДС 3412:1979 т.3.9 /Поправка 1989/
    6.9 Енергийност,  kJ

(Калоричност, kcal)

Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
    6.10 Пепел БДС 754:1980 т.7.3
    6.11 Шупливост на средината БДС 3412:1979, т.3.5
    6.12 Захари БДС 3412:1979 т.3.6.2
    6.13 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999
БДС ISO 6541:1999
    6.14 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    6.15 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1:2005
БДС EN ISO 6888-2:2005
БДС EN ISO 6888-3:2005
    6.16 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
ISO 7251:2005
    6.17 Плесени БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    6.18 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017
БДС EN ISO 21528-2:2017
    6.19 Колиформи ISO 4831:2006
ISO 4832:2006
    6.20 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
    6.21 Мезофилни аеробни спорообразуващи микроорганизми от групата на Бацилус субтилис /Мезентерикус/ ВЛМ №36/2018
    6.22 Консерванти
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
БДС EN 12856:2001
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
7. Захарни, шоколадови и сладкарски изделия
Захарни, шоколадови и сладкарски изделия
7.1 Органолептика:

Външен вид, форма, цвят, вкус, аромат, консистенция, странични примеси, строеж на разреза, качество на пълнежа

БДС 6279:1967

/отменен, но незаменен/
БДС 4636:1982

    7.2 Влага /сухо вещество/ БДС 5313:1985 т.2.1.3
    7.3 Обща захар БДС 5439:1985
т. 3.2.3.1, т. 3.2.3.2, т.3.3
    7.4 Масленост БДС 5439:1985
т. 2.2.3, т. 2.2.4
    7.5 Съдържание на ядки БДС 9208:1983
    7.6 Белтък/Протеин БДС ISO 1871:2014
    7.7 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    7.8 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
    7.9 Пепел БДС 5313:1985 т.3.1
    7.10 Готварска сол ВЛМ №29/2018
    7.11 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999
БДС ISO 6541:1999
    7.12 Колиформи ISO 4831:2006
ISO 4832:2006
    7.13 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
ISO 7251:2005
    7.14 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    7.15 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1:2005
БДС EN ISO 6888-2:2005
БДС EN ISO 6888-3:2005
    7.16 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017
БДС EN ISO 21528-2:2017
    7.17 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
    7.18 Синтетични оцветители БДС 12334:1986 т.11
    7.19 Плесени и Дрожди ВЛМ №47/2018
    7.20 Подсладители:
Ацесулфам К
Захарин
Аспартам
БДС EN 12856:2001
    7.21 Консерванти
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
БДС EN 12856:2001
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
8. Безалкохолни напитки(1) и боза(2)
Безалкохолни напитки и боза
8.1 Органолептика:
външен вид, вкус, цвят, аромат, консистенция, странични примеси
БДС 3485:1983, т.2:(1), (2)
    8.2 Сухо вещество БДС 3485:1983, т.3.4:(1), (2)
    8.3 Киселинност
– в безалкохолни напитки
– в бози
БДС 3485:1983, т.3.5:(1)
БДС 6996:1993 т.4:(2)
    8.4 Захари БДС 3485:1983, т.3.10:(1), (2)
    8.5 Калоричност БДС 3485:1983, т.3.12:(1)
    8.6 Въглехидрати ВЛМ №28/2017:(1), (2)
    8.7 Мазнини БДС EN ISO 11085:2015 (2)
    8.8 Белтък/Протеин БДС ISO 1871:2014 (2)
    8.9 Пепел БДС 754:1980 т.7.3 : (2)
    8.10 Готварска сол ВЛМ №29/2018: (2)
    8.11 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III) : (2)
    8.12 Колиформи ISO 4831:2006 (1), (2)
ISO 4832:2006 (1), (2)
    8.13 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014 (1),(2)
БДС ISO 16649-2:2014 (1),(2)
ISO 7251:2005 (1),(2)
    8.14 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1:2005(1),(2)
БДС EN ISO 6888-2:2005 (1),(2)
БДС EN ISO 6888-3:2005 (1),(2)
    8.15 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017 (1),(2)
БДС EN ISO 21528-2:2017 (1),(2)
    8.16 Листерия
моноцитогенес
БДС EN ISO 11290-1:2017 (1),(2)
БДС EN ISO 11290-2:2017 (1),(2)
    8.17 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017 (1),(2)
    8.18 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1:2011 (1),(2)
БДС ISO 21527-2: 2011 (1),(2)
    8.19 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013 (1),(2)
    8.20 Синтетични оцветители ВЛМ №47/2018 (1),(2)
    8.21 Подсладители:
Ацесулфам К
Захарин
Аспартам
БДС EN 12856:2001 (1),(2)
    8.22 Консерванти
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
БДС EN 12856:2001 (1),(2)
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
9. Плодове и зеленчуци и продукти от тях
Плодове и зеленчуци и продукти от тях
9.1 Готварска сол (хлориди) БДС 7168:1993 т.4
    9.2 киселинност БДС 6996:1993 т.4
    9.3 Активна киселинност (рН) БДС 11688:1993
    9.4 Мазнини БДС 6997:1984
    9.5 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    9.6 Белтък/Протеин БДС ISO 1871:2014
    9.7 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
    9.8 Пепел БДС 17318:1993
    9.9 Влага БДС EN 12143:2000
    9.10 Захари БДС 7169:1989
    9.11 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999
БДС ISO 6541:1999
    9.12 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
ISO 7251:2005
    9.13 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    9.14 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1:2005
БДС EN ISO 6888-2:2005
БДС EN ISO 6888-3:2005
    9.15 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    9.16 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    9.17 Колиформи ISO 4831:2006
ISO 4832:2006
    9.18 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
    9.19 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017
БДС EN ISO 21528-2:2017
    9.20 Остатъци от пестициди БДС EN 15662:2018
    9.21 Органолептика:
Външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, странични /видими/ примеси
ВЛМ №37/2018
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
10. Готови ястия и салати
Готови ястия и салати
10.1 Органолептика:
Външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, странични /видими/ примеси
БДС 9381:1979
БДС 15612:1983
    10.2 Готварска сол (хлориди) БДС 7168:1993 т.4
    10.3 Белтък/Протеин БДС ISO 1871:2014
    10.4 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    10.5 Мазнини БДС 8549:1992 т.3, т.4,
БДС 6997:1984
    10.6 Енергийност,  kJ(Калоричност, kcal) Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
    10.7 Пепел БДС 17318:1993
    10.8 Водно съдържание/сухо вещество БДС 1109:1989 БДС 5712:1974
    10.9 Захари ВЛМ №34/2017
    10.10 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999
БДС ISO 6541:1999
    10.11 Колиформи ISO 4831:2006
ISO 4832:2006
    10.12 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
ISO 7251:2005
    10.13 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    10.14 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1:2005
БДС EN ISO 6888-2:2005
БДС EN ISO 6888-3:2005
    10.15 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
    10.16 Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213:2003
БДС EN ISO 7937:2005
    10.17 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    10.18 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017
БДС EN ISO 21528-2:2017
    10.19 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
11. Ядки и маслодайни семена (1)
Продукти от тях (2)
Ядки и маслодайни семена
11.1 Органолептика
Външен вид, цвят, мирис, вкус, големина, блясък, форма, плесенясване, загниване, ферментация, повреди, наличие на насекоми, ларви, какавиди
БДС 1953:1999 т.9 (1, 2)
    11.2 Съдържание на влага и летливи вещества БДС EN ISO 665:2001 (1)
    11.3 Готварска сол (хлориди) БДС 7168:1993, т.4
ВЛМ № 29:2018 (1) (2)
    11.4 Мазнини БДС EN ISO 659:2009
БДС 12896:1975 (2)
    11.5 Въглехидрати ВЛМ №28/2017 (1) (2)
    11.6 Белтък/Протеин БДС ISO 1871:2014 (1) (2)
    11.7 Енергийна стойност Регламент (ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III) (1) (2)
    11.8 Пепел БДС ISO 749:2003 (1) (2)
    11.9 Перокисно число БДС EN ISO 3960:2017 (1)
    11.10 Захари ВЛМ №34/2017 (1) (2)
    11.11 Хранителни влакнини БДС ISO 5498:1999 (1) (2)
    11.12 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013 (1) (2)
    11.13 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017 (1) (2)
    11.14 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1:2005 (1) (2)
БДС EN ISO 6888-2:2005 (1)
БДС EN ISO 6888-3:2005 (1)
    11.15 Колиформи ISO 4831:2006 (1)
ISO 4832:2006 (1) (2)
    11.16 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-2:2011 (1) (2)
    11.17 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014 (1)
БДС ISO 16649-2:2014 (1) (2)
ISO 7251:2005 (1)
    11.18 Остатъци от пестициди БДС EN 15662:2018 (1) (2)
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
12. Подправки
Подправки
12.1 Цвят по ASTA БДС 466:1980 т.4.2.1*
    12.2 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    12.3 Колиформи ISO 4831:2006
ISO 4832:2006
    12.4 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
ISO 7251:2005
    12.5 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    12.6 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1:2005
БДС EN ISO 6888-2:2005
БДС EN ISO 6888-3:2005
    12.7 Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213:2003
    12.8 Органолептика:
Външен вид, цвят, мирис, вкус, консистенция, хомогенност, разрез, видими странични примеси
БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    12.9 Плесени и дрожди ВЛМ № 38/2018
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
13. Води –
питейни (1), повърхностни (2), подземни (3);
вода от плувен басейн (4);
лед (5)
Води - питейни, повърхностни, подземни, вода от плувен басейн
13.1 Цвят БДС 8451:1977 т.2 (1), (4)
БДС 17.1.4.01:1977 т.3 (2)
    13.2 Мирис при 20°С БДС 8451:1977 т.4 (1), (4)
БДС 17.1.4.01:1977 т.2 (2)
    13.3 Вкус БДС 8451:1977 т.3 (1)
    13.4 Активна реакция БДС 3424:1981 т.1 (1), (4)
БДС 17.1.4.27:1980 т.1 (2),(3)
    13.5 Окисляемост перманганатна БДС 3413:1977 (1), (4)
    13.6 Амониев йон ВЛМ №01/2010 (1),(4)
ВЛМ №16/2013 (2), (3)
    13.7 Нитрити ВЛМ №02/2017 (1), (3), (4)
    13.8 Нитрати ВЛМ №03/2010 (1)
ВЛМ №17/2013 (2), (3)
    13.9 Остатъчен свободен хлор БДС 3560:1981 (1), (4)
    13.10 Манган ВЛМ №04/2010 (1), (4)
ВЛМ №18/2013 (2), (3)
    13.11 Желязо
/общо (1), (4),
разтворено (2), (3)/
ВЛМ №05:2010 (1), (4)
ВЛМ №19:2013 (2), (3)
    13.12 Калций БДС ISO 6058:2002 (1)
    13.13 Магнезий БДС ISO 6059:2002 (1)
    13.14 Обща твърдост БДС ISO 6059:2002 (1)
    13.15 Хлориди БДС 3414:1980 (1)
БДС 17.1.4.24:1980 (2),(3)
    13.16 Флуориди ВЛМ №06/2010 (1)
ВЛМ №20/2019 (2)
    13.17 Цинк ВЛМ №07/2010 (1)
ВЛМ №21/2019 (2)
    13.18 Фосфати ВЛМ №08/2010 (1)
ВЛМ №22/2017 (2), (3)
    13.19 Сулфати ВЛМ №09/2010 (1)
ВЛМ №23/2013 (2), (3)
    13.20 Мед ВЛМ №10/2010 (1)
ВЛМ №24/2019 (2)
    13.21 Хром
/шествалентен (1), общ (2) /
ВЛМ №11/2010 (1)
БДС 7212:1978 (1)
ВЛМ №25/2019 (2)
    13.22 Цианиди ВЛМ №12/2010 (1)
ВЛМ 26/2019 (2)
    13.23 Електропроводимост БДС EN 27888:2000 (1), (2), (3)
    13.24 Алуминий ВЛМ №13/2019 (1)
    13.25 Арсен ВЛМ №14/2019 (1)
    13.26 Бор ВЛМ №15/2010 (1)
ВЛМ №27/2019 (2)
    13.27 Олово ВЛМ №31/2017 (1), (2), (3)
    13.28 Кадмий ВЛМ №32/2017 (1),(2),(3)
    13.29 Живак ВЛМ №33/2017 (1), (2), (3)
    13.30 Мътност БДС EN ISO 7027-1:2016 т.6 (1)
    13.31 Съдържание на разтворен кислород БДС 17.1.4.08:1978 (2), (3)
    13.32 Колиформи БДС EN ISO 9308-1:2014 (1), (4), (5)
БДС 17335:1993 т.7 (2), (4)
    13.33 Ешерихия коли БДС EN ISO 9308-1:2014 (1), (4), (5)
БДС 17335:1993 т.7 (2),(4)
    13.34 Ентерококи БДС EN ISO 7899-2:2003 (1), (2)
БДС 17335:1993 т.8 (4)
    13.35 Микробно число при 22°C и 37°C БДС EN ISO 6222:2002 (1), (2)
БДС 17335:1993 т.6 (4)
    13.36 Сулфитредуциращи анаероби /clostridia/

Clostridium perfringens

БДС EN 26461-2:2004 (1), (2)

БДС EN ISO 14189:2016 (1)

    13.37 Стафилококус ауреус БДС 17335:1993 т.9 (4)
    13.38 Салмонела БДС EN ISO 19250:2013 (2)
    13.39 Високо летливи халогенирани въглеводороди:
Трихалометани /хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан/,
1,2 Дихлоретан,
Трихлоретен,
Тетрахлоретен
БДС EN ISO 10301:2016  (1,3)
    13.40 Бензен БДС ISO 11423-2:2002 (1)
    13.41. Полициклични ароматни въглеводороди:
Бензо(а)пирен
Сума от:

  • Бензо(b)флуорантен
  • Бензо(k)флуорантен
  • Бензо(ghi)перилен
  • Индено(1,2,3-cd)пирен
ВЛМ 42/2019 (1)
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
14. Отривки от повърхности за контрол на хигиената
Отривки от повърхности за контрол на хигиената
14.1 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    14.2 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:2017
БДС EN ISO 21528-2:2017
    14.3 Колиформи ISO 4831:2006
ISO 4832:2006
    14.4 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1:2014
БДС ISO 16649-2:2014
ISO 7251:2005
    14.5 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    14.6 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1:2005
БДС EN ISO 6888-3:2005
    14.7 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
    14.8 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1:2011
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
15. Кланични трупове /каркаси/Кланични трупове 15.1 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    15.2 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
    15.3 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
16. Пчелен мед
Пчелен мед
16.1 Органолептика:
Цвят,аромат,вкус,консистенция, външен вид, механични примеси
БДС 2673
    16.2 Редуциращи захари /инвертна захар/ БДС 3050, т.2.3
    16.3 Захароза БДС 3050, т.2.4
    16.4 Водно съдържание Наредба 48/2003 МЗГ,т.3
    16.5 Електропроводимост Наредба 48/2003 МЗГ,т.5
    16.6 Съдържание на свободни киселини Наредба 48/2003 МЗГ,т.6
    16.7 Неразтворими във вода вещества БДС 3050, т.2.5
    16.8 Диастазна активност
-по Готе
-по Шаде
БДС 3050,т.2.8
Наредба 48/2003 МЗГ, т.7
    16.9 Хидроксиметилфурфурол Наредба 48/2003 МЗГ, т.8.1
    16.10 Пепел БДС 3050 т.2.6
    16.11 Поленов анализ БДС 3050 т.2.11
    16.12 Остатъци от пестициди ВЛМ № 40/2018
       
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
17. Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях.
Храни за животни.
Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях. Храни за животни
Киселинност
– по Нойман
– поТьорнер
БДС 11374:1986
т.4.9
т.4.9.6
    17.2 Влага БДС 11374:1986 т.4.1
    17.3 Сурови мазнини БДС 11374:1986 т.4.4
    17.4 Суров протеин БДС 11374:1986 т.4.2
    17.5 Сурова пепел БДС 11374:1986 т.4.5
    17.6 Сурови влакнини БДС 11374:1986 т.4.3
    17.7 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    17.8 Хлориди БДС 11374:1986 т.4.10
    17.9 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    17.10 Колиформи ISO 4832:2006
    17.11 Ешерихия коли БДС ISO 16649-2:2014
    17.12 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2:2017
    17.13 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    17.14 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
    17.15 Плесени БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    17.16 Дрожди БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 21527-2:2011
    17.17 Остатъци от пестициди БДС EN 15662:2018
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
18. Животински, растителни мазнини и масла и продукти от тях
Животински, растителни мазнини и масла и продукти от тях
18.1 Рефракционен индекс БДС EN ISO 6320:2017
    8.2 Относителна плътност БДС EN ISO 6883:2017 т.8.2.4
    18.3 Киселинност БДС EN ISO 660:2009
    18.4 Влага и летливи вещества БДС EN ISO 662:2016
    18.5 Белтък/Протеин БДС ISO 1871:2014
    18.6 Перокисно число БДС EN ISO 3960:2017
    18.7 Маслено съдържание БДС EN ISO 17189:2004
    18.8 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
    18.9 Готварска сол ВЛМ №29/2018
    18.10 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    18.11 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    18.12 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
    18.13 Плесени БДС ISO 21527-1:2011
    18.14 Дрожди БДС ISO 21527-1:2011
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
19. Хранителни добавки. Билки. Чай.
Хранителни добавки. Билки. Чай
19.1 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:2013
    19.2 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2:2017
    19.3 Колиформи ISO 4832:2006
    19.4 Ешерихия коли БДС ISO 16649-2:2014
    19.5 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:2017
    19.6 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1:2005
    19.7 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2017
БДС EN ISO 11290-2:2017
    19.8 Остатъци от пестициди БДС EN 15662:2018

* Отменен, но не заменен стандарт

Лабораторията извършва изпитвания на продукти от обхвата на акредитация по цитираните стандарти и издава протокол с логото на акредитиращите органи.

В лабораторията се извършват изпитвания и извън обхвата на акредитацията. При изпитванията се прилагат действащите хармонизирани БДС-та, Евронорми и международни стандарти (ISO и др.)

Лаборатория „Диагностика 7“ предлага гъвкав обхват на изпитвания за следните видове пестициди:

DieldrinTrifluralin
Alfa HCH
Atrazine
Gamma HCH (Lindan)
Beta HCH
Delta HCH
Alachlor
Chlorpyrifos
Aldrin
o,p DDE
p,p DDE

Продукти за които ЛИ Диагностика 7 е упълномощена да определя характеристики по отбелязания метод след извършване на верификация/валидиране, обезпеченост със CRM/RM и калибрирани технически средства:

Изпитвани продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) Характерни компоненти обезпеченост със CRM/RM
1234
Млечни продукти. Храни на зърнена основа Остатъци от пестициди БДС ЕN 15662:2018 Trifluralin, Alfa HCH, Atrazine, Gamma HCH (Lindan), Beta HCH, Delta HCH, Alachlor, Chlorpyrifos, Aldrin, o,p DDE, p,p DDE, Dieldrin
Плодове и зеленчуци и продукти от тях Остатъци от пестициди БДС ЕN 15662:2018 Trifluralin, Alfa HCH, Atrazine, Gamma HCH (Lindan), Beta HCH, Delta HCH, Alachlor, Chlorpyrifos, Aldrin, o,p DDE, p,p DDE, Dieldrin