Месо и месни продукти. Месо от птици и птичи продукти

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване
(стандарт / валидиран метод)
Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Органолептика:
външен вид, форма,
размери, външна повърхност, разрезна повърхност, цвят, мирис, вкус, структура, консистенция
БДС 9381:1979
2. ВлагаБДС 5712:1974
3. МасленостБДС 8549:1992
4. Готварска солБДС 7168:1993
5. НитритиБДС EN 12014-3:2005
6. рНБДС 1323:1975
7. Проба за амоняк /Неслер/БДС 1323:1975
8. Проба за сероводородБДС 1323:1975
9. Проба за пероксидазаБДС 1323:1975
10. ВъглехидратиВЛМ №28/2017
11. Белтък/ПротеинБДС 9374:1982
12. Енергийна стойностРегламент(ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
13. Меден сулфат в бульонБДС 1323
14. ПепелБДС 9373
15. ЗахариВЛМ No 34/2022
16. Хранителни влакнини БДС ISO 6541
БДС ISO 5498
17. СалмонелаБДС EN ISO 6579-1
18. Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
19. Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
20. Ешерихия колиБДС ISO 16649-2
21. Общ брой микроорганизмиБДС EN ISO 4833-1
22. ЕнтеробактериацееБДС EN ISO 21528-2
23. ПлесениБДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
24. ДрождиБДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
25. ТрихинелаБДС EN ISO 18743
26. Синтетични оцветителиВЛМ No 41/2018
27. Подсладители: Ацесулфам К Захарин АспартамБДС EN 12856
28. Консерванти Бензоена киселинаБДС EN 12856
29. Общо съдържание на вода в пилета/ разфасовки от домашни птициРегламент (ЕО) No 543/2008 Приложение VIII ISO 1442 ISO 937
30. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомериВЛМ No 51/2023