Млевни продукти. Храни на зърнена основа.

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Органолептика:
цвят
мирис
вкус
хрускане
БДС 754
2. ВлагаБДС 754
3. КиселинностБДС 754
4. ПепелБДС 754
5. Мазнини БДС EN ISO 11085
БДС EN ISO 3947
6. Въглехидрати ВЛМ No 28/2023
7. Белтък/Протеин БДС ISO 1871
БДС EN ISO 20483
БДС EN ISO 3188
8. Енергийна стойност Регламент (ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
9. Мокър глутен БДС EN ISO 21415-1
10. Захари ВЛМ No 34/2022
11. Хранителни влакнини БДС ISO 5498
БДС ISO 6541
12. Салмонела БДС EN ISO 6579-1
13. Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
14. Ешерихия коли БДС ISO 16649-2
15. Бацилус цереус БДС EN ISO 7932
16. Плесени БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
17. Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2
18. Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
19. Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
20. Колиформи ISO 4832
21. Дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
22. Остатъци от пестициди** БДС EN 15662
23. Консерванти Бензоена киселина Сорбинова киселина ВЛМ No 29/2022
24. Синтетични оцветители ВЛМ No 41/2018
25. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомериБДС EN 12856
26. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомериВЛМ No 51/2023

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 1) по отбелязаните методи за изпитване (колона 2), принадлежащи към групата на продуктите (Млевни продукти. Храни на зърнена основа.) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики