Оцет. Подкислители.

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Киселинност НКККВСДСН, Пр.4
2. Активна киселинност (pH)ВЛМ No 53/2020
3. Общ сух екстракт НКККВСДСН, Пр.4
4. Общи мазнини ВЛМ No 50/2022
5. Белтък/Протеин БДС ISO 1871
6. Захари ВЛМ No 34/2022
7. Въглехидрати ВЛМ No 28/2023
8. Пепел НКККВСДСН, Пр.4
9. Серен диоксид НКККВСДСН, Пр.4
10. Консерванти Бензоена киселина Сорбинова киселина БДС EN 12856
11. Синтетични оцветители ВЛМ No 41/2018
12. Енергийна стойност Регламент(ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
13. Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
14. Салмонела БДС EN ISO 6579-1
15. Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
16. Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
17. Колиформи ISO 4832