Пиво

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Алкохол БДС 10187
2. Начален екстракт БДС 10187
3. Киселинност /рН/ БДС 10187
4. Захари ВЛМ No 50/2022
5. Белтък/Протеин БДС ISO 1871
6. МасленостВЛМ No 50/2022
7. Готварска солВЛМ No 50/2022
8. ВъглехидратиВЛМ No 28/2023
9. Енергийна стойностРегламент(ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
10. Хранителни влакниниБДС ISO 6541
11. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомериВЛМ No 51/2023