Плодове и зеленчуци и продукти от тях

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Готварска сол (хлориди)БДС 7168
2. КиселинностБДС 6996
3. Активна киселинност (рН) БДС 11688
4. Мазнини БДС 6997
5. Въглехидрати ВЛМ No 28/2023
6. Белтък/Протеин БДС ISO 1871
7. Енергийна стойност Регламент(ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
8. Пепел БДС 17318
9. Влага БДС EN 12143
10. Захари БДС 7169
11. Хранителни влакнини БДС ISO 5498
БДС ISO 6541
12. Ешерихия коли БДС ISO 16649-2
13. Салмонела БДС EN ISO 6579-1
14. Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
15. Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
16. Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
17. Колиформи ISO 4832
18. Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
19. Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2
20. Остатъци от пестициди** БДС EN 15662
21. Органолептика:
Външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, странични /видими/ примеси
ВЛМ No 37/2018
22 Подсладители:
Ацесулфам К
Захарин
Аспартам
БДС EN 12856
23. Консерванти Бензоена киселина Сорбинова киселина БДС EN 12856
24. Синтетични оцветители ВЛМ No 41/2018
25. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомериВЛМ No 51/2023

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 1) по отбелязаните методи за изпитване (колона 2), принадлежащи към групата на продуктите (Плодове и зеленчуци и продукти от тях) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики