Подправки

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Цвят по АСТАБДС 466 ***
2. Общ брой микроорганизмиБДС EN ISO 4833-1
3. КолиформиISO 4832
4. Ешерихия колиБДС ISO 16649-2
5. СалмонелаБДС EN ISO 6579-1
6. Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
7. Сулфитредуциращи клостридииБДС EN ISO 15213-1
8. Плесени и дрождиБДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
9. Органолептика: Външен вид, цвят, мирис, вкус, консистенция, хомогенност, разрез, видими странични примесиВЛМ № 38/2018

*** Отменен, но незаменен стандарт