Сол за хранителни цели

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Органолептика: вкус и мирис ВЛМ No 52/2020
2. Механични примеси ВЛМ No 52/2020
3. ВлагаВЛМ No 52/2020
4. Неразтворими във вода веществаВЛМ No 52/2020
5. ХлоридиВЛМ No 52/2020
6. Натриев хлоридВЛМ No 52/2020
7. Калиев йодатВЛМ No 52/2020