Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях. Храни за животни.

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Киселинност
– по Нойман
– по Тьорнер
БДС 11374
2. ВлагаБДС 11374
3. Сурови мазниниБДС 11374
4. Суров протеинБДС 11374
5. Сурова пепелБДС 11374
6. Сурови влакниниБДС 11374
7. ВъглехидратиВЛМ No 28/2023
8. ХлоридиБДС 11374
9. Общ брой микроорганизмиБДС EN ISO 4833-1
10. Колиформи ISO 4832
11. Ешерихия колиБДС ISO 16649-2
12. ЕнтеробактериацееБДС EN ISO 21528-2
13. СалмонелаБДС EN ISO 6579-1
14. Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
15. ПлесениБДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
16. Дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
17. Остатъци от пестициди БДС EN 15662
18. Енергийна стойностРегламент(ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
19. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомериВЛМ No 51/2023