Хранителни добавки. (1)
Билки. Чай. (2)

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Общ брой микроорганизмиБДС EN ISO 4833-1 (1), (2)
2. ЕнтеробактериацееPh. Eur. 2.6.12 (1)
Ph. Eur. 2.6.31 (1)
3. Колиформи БДС EN ISO 21528-2 (1), (2)
4. Ешерихия коли БДС ISO 16649-2 (1),(2)
Ph. Eur. 2.6.13 (1)
Ph. Eur. 2.6.31 (1)
5. Салмонела БДС EN ISO 6579-1 (1), (2)
Ph. Eur. 2.6.13 (1)
Ph. Eur. 2.6.31 (1)
6. Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1 (1) (2)
Ph. Eur. 2.6.13 (1)
7. Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1 (1), (2)
БДС EN ISO 11290-2 (1), (2)
8. Остатъци от пестициди**БДС ЕN 15662 (1), (2)
9. Органолептика: външен вид, форма, размери, цвят, мирис, вкус, странични примесиВЛМ No 54/2022 (2)
10. Сухо/ водно съдържаниеБДС ISO 1573 (2)
11. Обща пепелБДС ISO 1575 (2)

** В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 1) по отбелязаните методи за изпитване (колона 2), принадлежащи към групата на продуктите след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики