Ядки и маслодайни семена (1) Продукти от тях(2)

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Органолептика Външен вид, цвят, мирис, вкус, големина, блясък, форма, плесенясване, загниване, ферментация,  повреди, наличие на насекоми, ларви, какавидиБДС 1953 (1), (2)
2. Съдържание на влага и летливи веществаБДС EN ISO 665(1)
3. Готварска сол (хлориди)БДС 7168
ВЛМ No 29/2022 (1) (2)
4. Мазнини БДС EN ISO 659 (1) БДС 12896 (2)
5. Въглехидрати ВЛМ No 28/2023 (1) (2)
6. Белтък/Протеин БДС ISO 1871 (1) (2)
7. Енергийна стойност Регламент (ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III) (1) (2)
8. Пепел БДС ISO 749 (1) (2)
9. Перокисно число БДС EN ISO 3960 (1)
10. Захари ВЛМ No 34/2022 (1) (2)
11. Хранителни влакнини БДС ISO 5498 (1)(2)
12. Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1 (1) (2)
13. Салмонела БДС EN ISO 6579-1 (1) (2)
14. Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1 (1) (2)
БДС EN ISO 6888-2 (1)
15. Колиформи ISO 4832 (1) (2)
16. Плесени и дрожди БДС ISO 21527-2 (1) (2)
17. Ешерихия коли БДС ISO 16649-2 (1) (2)
18. Остатъци от пестициди ** БДС EN 15662 (1) (2)
19. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомериВЛМ No 51/2023 (1) (2)

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 1) по отбелязаните методи за изпитване (колона 2), принадлежащи към групата на продуктите (Ядки и маслодайни семена/Продукти от тях) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики