Яйца и яйчни продукти

Яйца и яйчни продукти
Вид на изпитване/ характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. СалмонелаБДС EN ISO 6579-1
2. ЕнтеробактериацееБДС EN ISO 21528-2:2017