Лабораторни услуги

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
1 Месо и месни продукти. Месо от птици и птичи продукти
Месо и месни продукти. Месо от птици и птичи продукти
1. Органолептика:

външен вид, форма,

размери,външна повърхност, разрезна повърхност,

цвят, мирис, вкус, структура,

консистенция

БДС 9381
1.2 Влага БДС 5712
1.3. Масленост БДС 8549 т.4
1.4 Готварска сол БДС 7168 т.4
1.5 Нитрити БДС EN 12014-3
1.6 рН БДС 1323 т.3.3.1
1.7 Проба за амоняк / Неслер/ БДС 1323 т.2.3.5
1.8 Проба за сероводород БДС 1323 т.2.3.8
1.9 Проба за пероксидаза БДС 1323 т.2.3.7
1.10 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
1.11 Белтък/Протеин БДС 9374 т.2
1.12 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
1.13 Меден сулфат в бульон БДС 1323 т.2.3.9
1.14 Пепел БДС 9373
1.15 Захари ВЛМ №34
1.16 Хранителни влакнини БДС ISO 6541
БДС ISO 5498
1.17 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
1.18 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2:
1.19 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
1.20 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
ISO 7251
1.21 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
1.22 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1
БДС EN ISO 21528-2
1.23 Плесени БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
1.24 Дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
1.25 Трихинела Регламент (ЕС) 2015/1375 Приложение І, глава І

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
2. Мляко и млечни продукти
Мляко и млечни продукт
2.1. Органолептика:

външен вид, форма, цвят,
вкус, консистенция, разрезна повърхност, строеж, вид на коагулума, мирис, саламура

БДС 15612
2. Киселинност по Тьорнер

Киселинност по Кетщоpфер

БДС 1111 т.4, т.8, т.9
БДС 1111 т.10
2.3 Масленост
– мляко

– сирене/кашкавал

ISO 2446
ISO 3433
2.4 Водно съдържание
/сухо вещество
БДС 1109
2.5 Натриев хлорид БДС 8274 т.5, т.6
2.6 Захари/лактоза БДС 6191 т.3
2.7 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
2.8 Белтък/Протеин БДС 6231 т.2
2.9 Енергийна стйност Регламент (ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
2.10 Степен на зрялост/разтворим:общ белтък БДС 6231
2.11 Пепел БДС 6154
2.12 Точка на замръзване БДС EN ISO 5764
2.13 Плътност БДС 1110
2.14 Хранителни влакнини БДС ISO 6541
БДС ISO 5498
2.15 рН ВЛМ № 30
2.16 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
2.17 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
2.18 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
2.19 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2br>ISO 7251
2.20 Колиформи ISO 4832
2.21 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1
БДС EN ISO 21528-2
2.22 Дрожди и/или плесени БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
2.23 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
2.24 Инхибиторни /подтискащи/ вещества БДС 6688
2.25 Общ брой соматични клетки БДС EN ISO 13366-1
2.26 Наличие на чужди примеси като:

  • натриев карбонат
  • формалдехид
  • водороден пероксид
  • калиев бихромат
БДС 9215 т.1;т.2 ;т.3; т.4
2.27 Антибактериални субстанции (СТД) DELVOTEST® SP NT

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
3. Яйца и яйчни продукти
Яйца и яйчни продукти
3.1 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
3.2 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
4. Консерви плодови, растителни, месни, месорастителни, рибни
Консерви плодови, растителни, месни, месорастителни, рибни
4.1 Органолептика:
външен вид на консервното съдържание

разрезна повърхност
консистенция
вкус
мирис
цвят
БДС 1035 т.3.7.4
4.2 Състояние на консервната опаковка:херметичност, външна повърхност, вътрешна повърхност, бомбаж, хлопащи капаци и дъна БДС 1035 т.3.3, т.3.4, т.3.6
БДС 7219 т.1, т.2
4.3 Влага/сухо вещество БДС 15437
БДС ЕN 12143
4.4 Говарска сол БДС 7168 т.4
4.5 Нитрити БДС EN 12014-3
4.6 Мазнини БДС 8549 т.4
БДС 6997
4.7 Киселинност БДС 6996 т.4
4.8 Обща захар/ като инвертна/ БДС 7169
4.9 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
4.10 Белтък/Протеин БДС 14431
БДС 15438
4.11 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
4.12 Пепел БДС 9373
4.13 рН БДС 11688
4.14 Нетно тегло и отцедено нетно количество БДС 7181
4.15 Хранителни влакнини БДС ISO 5498
БДС ISO 6541
4.16 Термостатна проба БДС 1035 т.5.2.3
БДС 6916 т.2.3
4.17 Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми БДС 1035 т.5.9.1
БДС 6916 т.4.1
4.18 Мезофилни анаеробни микроорганизми БДС 1035 т.5.9.2
БДС 6916 т.4.2
4.19 Плесени и дрожди БДС 1035 т.5.11.2.4
БДС 6916 т.5.4.3
4.20 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
4.21 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
БДС 6916
4.22 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
БДС 6916
4.23 Колиформи ISO 4831
ISO 4832
4.24 Подсладители:
Ацесулфам К
Захарин
Аспартам
БДС EN 12856
4.25 Консерванти
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
БДС EN 12856

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
5. Млевни продукти: храни на зърнена основа
Млевни продукти: храни на зърнена основа
5.1 Органолептика:
цвят
мирис
вкус
хрускане
БДС 754
т.6.1, т.6.3, т.6.4, т.6.5,
5.2 Влага БДС 754, т.7.1, т.7.2
5.3 Киселинност БДС 754, т. 7.9
5.4 Пепел БДС 754 т.7.3
5.5 Мазнини БДС EN ISO 11085
БДС EN ISO 3947
5.6 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
5.7 Белтък/Протеин БДС ISO 1871
БДС EN ISO 20483
БДС EN ISO 3188
5.8 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
5.9 Мокър глутен БДС EN ISO 21415-1
5.10 Захари ВЛМ №34/2017
5.11 Хранителни влакнини БДС ISO 5498
БДС ISO 6541
5.12 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
5.13 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
БДС EN ISO 6888-3
5.14 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
ISO 7251
5.15 Бацилус цереус БДС EN ISO 7932
5.16 Плесени БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
5.17 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1
БДС EN ISO 21528-2
5.18 Листерия
моноцитогенес
БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2:
БДС 6916
5.19 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
5.20 Колиформи ISO 4832
5.21 Дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
5.22 Остатъци от пестициди БДС EN 15662

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
6. Хляб и хлебни изделия
Хляб и хлебни изделия
6.1 Органолептика:
външен вид
форма
повърхност
състояние на кората
цвят
мирис
вкус
хрускане
състояние на средата
маса на една бройка
БДС 3412, т.2
6.2 Общо сухо вещество/ обща влага БДС 3412, т.3.2
6.3 Влага на средината БДС 3412, т.3.1
6.4 Киселинност БДС 3412, т.3.3
6.5 Готварска сол БДС 3412, т.3.4
6.6 Мазнини БДС 3412, т.3.7.2, т.3.7.3, т.3.7.4
6.7 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
6.8 Белтък/Протеин БДС 3412 т.3.9
6.9 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
6.10 Пепел БДС 754 т.7.3
6.11 Шупливост на средината БДС 3412, т.3.5
6.12 Захари/td>

БДС 3412 т.3.6.2
6.13 Хранителни влакнини БДС ISO 5498
БДС ISO 6541
6.14 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
6.15 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
БДС EN ISO 6888-3
6.16 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
ISO 7251
6.17 Плесени БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
6.18 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1
БДС EN ISO 21528-2
6.19 Колиформи ISO 4831
ISO 4832
6.20 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
6.21 Мезофилни аеробни спорообразуващи микроорганизми от групата на Бацилус субтилис /Мезентерикус/ ВЛМ №36/2018
6.22 Консерванти
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
БДС EN 12856

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
7. Захарни, шоколадови и сладкарски изделия
Захарни, шоколадови и сладкарски изделия
7.1 Органолептика:

Външен вид, форма, цвят, вкус, аромат, консистенция, странични примеси, строеж на разреза, качество на пълнежа
БДС 6279*
БДС 4636
7.2 Влага / сухо вещество/ БДС 5313 т.2.1.3
7.3 Обща захар БДС 5439
т. 3.2.3.1, т. 3.2.3.2, т.3.3
7.4 Масленост БДС 5439
т. 2.2.3, т . 2.2.4
7.5 Съдържание на ядки БДС 9208
7.6 Белтък/Протеин БДС ISO 1871
7.7 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
7.8 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
7.9 Пепел БДС 5313 т.3.1
7.10 Готварска сол ВЛМ №29/2017
7.11 Хранителни влакнини БДС ISO 5498
БДС ISO 6541
7.12 Колиформи ISO 4831
ISO 4832
7.13 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
ISO 7251
7.14 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
7.15 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
БДС EN ISO 6888-3
7.16 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1
БДС EN ISO 21528-2
7.17 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
7.18 Синтетични оцветители БДС 12334 т.11
7.19 Плесени и Дрожди ВЛМ №47/2018
7.20 Подсладители:
Ацесулфам К
Захарин
Аспартам
БДС EN 12856
7.21 Консерванти
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
БДС EN 12856

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
8. Безалкохолни напитки(1) и боза(2)
Безалкохолни напитки и боза
8.1 Органолептика:
външен вид, вкус, цвят, аромат, консистенция, странични примеси
БДС 3485, т.2:(1), (2)
8.2 Сухо вещество БДС 3485, т.3.4:(1), (2)
8.3 Киселинност
– в безалкохолни напитки
– в бози
БДС 3485, т.3.5:(1)
БДС 6996 т.4:(2)
8.4 Захари БДС 3485, т.3.10:(1), (2)
8.5 Калоричност БДС 3485, т.3.12:(1)
8.6 Въглехидрати ВЛМ №28/2017:(1), (2)
8.7 Мазнини БДС EN ISO 11085 (2)
8.8 Белтък/Протеин БДС ISO 1871: (2)
8.9 Пепел БДС 754 т.7.3 : (2)
8.10 Готварска сол ВЛМ №29/2017: (2)
8.11 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III) : (2)/td>
8.12 Колиформи ISO 4831:(1),(2)
ISO 4832:(1),(2)
8.13 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1 (1),(2)
БДС ISO 16649-2 (1),(2)
ISO 7251:(1),(2)
8.14 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1:(1),(2)
БДС EN ISO 6888-2:(1),(2)
БДС EN ISO 6888-3:(1),(2)
8.15 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1:(1),(2)
БДС EN ISO 21528-2:(1),(2)
8.16 Листерия
моноцитогенес
БДС EN ISO 11290-1:(1),(2)
БДС EN ISO 11290-2:(1),(2)
8.17 Салмонела БДС EN ISO 6579-1:(1),(2)
8.18 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1:(1),(2)
БДС ISO 21527-2:(1),(2)
8.19 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1:(1),(2)
8.20 Синтетични оцветители ВЛМ №47/2018 (1),(2)
8.21 Подсладители:
Ацесулфам К
Захарин
Аспартам
БДС EN 12856 (1),(2)
8.22 Консерванти
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
БДС EN 12856 (1),(2)

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
9. Плодове и зеленчуци и продукти от тях
Плодове и зеленчуци и продукти от тях
9.1 Готварска сол (хлориди) БДС 7168 т.4
9.2 киселинност БДС 6996 т.4
9.3 Активна киселинност (рН) БДС 11688
9.4 Мазнини БДС 6997
9.5 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
9.6 Белтък/Протеин БДС ISO 1871
9.7 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
9.8 Пепел БДС 17318
9.9 Влага БДС EN 12143
9.10 Захари БДС 7169
9.11 Хранителни влакнини БДС ISO 5498
БДС ISO 6541
9.12 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
ISO 7251
9.13 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
9.14 Коагулазоположителни
стафилококи
БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
БДС EN ISO 6888-3
9.15 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
9.16 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
9.17 Колиформи ISO 4831
ISO 4832
9.18 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
9.19 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1
БДС EN ISO 21528-2
9.20 Остатъци от пестициди БДС EN 15662
9.21 Органолептика:
Външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, странични /видими/ примеси
ВЛМ №37/2018

 

№ по ред

Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
10. Готови ястия и салати
Готови ястия и салати
10.1 Органолептика:
Външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, странични /видими/ примеси
БДС 9381
БДС 15612
10.2 Готварска сол (хлориди) БДС 7168 т.4
10.3 Белтък/Протеин БДС ISO 1871
10.4 Въглехидрати ВЛМ №28/2017
10.5 Мазнини БДС 8549 т.3, т.4,

БДС 6997
10.6 Енергийна стойност Регламент(ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
10.7 Пепел БДС 17318
10.8 Водно съдържание/сухо вещество БДС 1109 ; БДС 5712
10.9 Захари ВЛМ №34
10.10 Хранителни влакнини БДС ISO 5498
БДС ISO 6541
10.11 Колиформи ISO 4831
ISO 4832
10.12 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
ISO 7251
10.13 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
10.14 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
БДС EN ISO 6888-3
10.15 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
10.16 Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213
БДС EN ISO 7937
10.17 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
10.18 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1
БДС EN ISO 21528-2
10.19 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
11. Ядки и маслодайни семена
Продукти от тях(2)
Ядки и маслодайни семена
11.1 Органолептика
Външен вид, цвят, мирис, вкус, големина, блясък, форма, плесенясване, загниване, ферментация, повреди, наличие на насекоми, ларви, какавиди
БДС 1953 т.9 (1) (2)
11.2 Съдържание на влага и летливи вещества БДС EN ISO 665 (1)
11.3 Готварска сол (хлориди) БДС 7168, т.4
ВЛМ № 29 (1) (2)
11.4 Мазнини БДС EN ISO 659
БДС 12896 (2)
11.5 Въглехидрати ВЛМ №28/2017 (1) (2)
11.6 Белтък/Протеин БДС ISO 1871 (1) (2)
11.7 Енергийна стойност Регламент (ЕС) №1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III) (1) (2)
11.8 Пепел БДС ISO 749 (1) (2)
11.9 Перокисно число БДС EN ISO 3960 (1)
11.10 Захари ВЛМ №34 (1) (2)
11.11 Хранителни влакнини БДС ISO 5498 (1) (2)
11.12 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1 (1) (2)
11.13 Салмонела БДС EN ISO 6579-1 (1) (2)
11.14 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1 (1) (2)
БДС EN ISO 6888-2 (1)
БДС EN ISO 6888-3 (1)
11.15 Колиформи ISO 4831 (1)
ISO 4832 (1) (2)
11.16 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-2 (1) (2)
11.17 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1 (1)
БДС ISO 16649-2 (1) (2)
ISO 7251 (1)
11.18 Остатъци от пестициди БДС EN 15662 (1) (2)

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
12. Подправки
Подправки
12.1 Цвят по АСТА БДС 466 т.4.2.1*
12.2 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
12.3 Колиформи ISO 4831
ISO 4832
12.4 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
ISO 7251
12.5 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
12.6 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-2
БДС EN ISO 6888-3
12.7 Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213
12.8 Органолептика:
Външен вид, цвят, мирис, вкус, консистенция, хомогенност, разрез, видими странични примеси
БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
12.9 Плесени и дрожди ВЛМ № 38/2018

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
13. Води –
питейни (1), повърхностни (2), подземни (3);
вода от плувен басейн (4);
лед (5)
Води - питейни, повърхностни, подземни, вода от плувен басейн
13.1 Цвят БДС 8451 т.2 (1), (4)
БДС 17.1.4.01 т.3 (2)
13.2 Мирис при 20°С БДС 8451 т.4 (1), (4)
БДС 17.1.4.01 т.2 (2)
13.3 Вкус БДС 8451 т.3 (1)
13.4 Активна реакция БДС 3424 т.1 (1), (4)
БДС 17.1.4.27 т.1 (2),(3)
13.5 Окисляемост перманганатна БДС 3413 (1), (4)
13.6 Амониев йон ВЛМ №01 (1),(4)
ВЛМ №16 (2),(3)
13.7 Нитрити ВЛМ №02 (1),(3),(4)
13.8 Нитрати ВЛМ №03 (1)
ВЛМ №17 (2),(3)
13.9 Остатъчен свободен хлор БДС 3560 (1), (4)
13.10 Манган ВЛМ №04 (1), (4)
ВЛМ №18 (2),(3)
13.11 Желязо
/общо (1), (4),
разтворено (2), (3)/
ВЛМ №05 (1), (4)
ВЛМ №19 (2), (3)
13.12 Калций БДС ISO 6058 (1)
13.13 Магнезий БДС ISO 6059 (1)
13.14 Обща твърдост БДС ISO 6059 (1)
13.15 Хлориди БДС 3414 (1)
БДС 17.1.4.24 (2),(3)
13.16 Флуориди ВЛМ №06 (1)
ВЛМ №20 (2)
13.17 Цинк ВЛМ №07 (1)
ВЛМ №21 (2)
13.18 Фосфати ВЛМ №08 (1)
ВЛМ №22 (2), (3)
13.19 Сулфати ВЛМ №09 (1)
ВЛМ №23 (2), (3)
13.20 Мед ВЛМ №10 (1))
ВЛМ №24 (2)
13.21 Хром
/шествалентен (1), общ (2) /
ВЛМ №11 (1))
БДС 7212 (1))
ВЛМ №25 (2)
13.22 Цианиди ВЛМ №12 (1)
ВЛМ 26 (2)
13.23 Електропроводимост БДС EN 27888 (1), (2), (3)
13.24 Алуминий ВЛМ №13 (1)
13.25 Арсен ВЛМ №14 (1)
13.26 Бор ВЛМ №15 (1)
ВЛМ №27 (2)
13.27 Олово ВЛМ №31 (1),(2),(3)
13.28 Кадмий ВЛМ №32 (1),(2),(3)
13.29 Живак ВЛМ №33 (1),(2),(3)
13.30 Мътност БДС EN ISO 7027-1 т.6 (1)
13.31 Съдържание на разтворен кислород БДС 17.1.4.08 (2), (3)
13.32 Колиформи БДС EN ISO 9308-1 (1),(2)(4),(5)
БДС 17335 т.7 (2),(4)
13.33 Ешерихия коли БДС EN ISO 9308-1 (1),(2)(4),(5)
БДС 17335 т.7 (2),(4)
13.34 Ентерококи БДС EN ISO 7899-2 (1),(2)
БДС 17335 т.8 (4)
13.35 Микробно число при 22°C и 37°C БДС EN ISO 6222 (1), (2)
БДС 17335 т.6 (4)
13.36 Сулфитредуциращи анаероби /clostridia/ БДС EN 26461-2 (1), (2)
13.37 Стафилококус ауреус БДС 17335 т.9 (4)
13.38 Салмонела БДС EN ISO 19250 (2)
13.39 Високо летливи халогенирани въглеводороди:
Трихалометани /хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан/,
1,2 Дихлоретан,
Трихлоретен,
Тетрахлоретен
БДС EN ISO 10301 (1,3)
13.40 Бензен БДС ISO 11423-2 (1)
13.41. Полициклични ароматни въглеводороди:
Бензо(а)пирен
Сума от:

  • Бензо(b)флуорантен
  • Бензо(k)флуорантен
  • Бензо(ghi)перилен
  • Индено(1,2,3-cd)пирен
ВЛМ 42/2018 (1)

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
14. Отривки от повърхности за контрол на хигиената
Отривки от повърхности за контрол на хигиената
14.1 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
14.2 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-1
БДС EN ISO 21528-2
14.3 Колиформи ISO 4831
ISO 4832
14.4 Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
ISO 7251
14.5 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
14.6 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
БДС EN ISO 6888-3
14.7 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
14.8 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1

 

№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
15. Кланични трупове /каркаси/Кланични трупове 15.1 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
15.2 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
15.3 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
16. Пчелен мед
Пчелен мед
16.1 Органолептика:
Цвят,аромат,вкус,консистенция, външен вид, механични примеси
БДС 2673
16.2 Редуциращи захари /инвертна захар/ БДС 3050, т.2.3
16.3 Захароза БДС 3050, т.2.4
16.4 Водно съдържание Наредба 48/2003 МЗГ,т.3
16.5 Електропроводимост Наредба 48/2003 МЗГ,т.5
16.6 Съдържание на свободни киселини Наредба 48/2003 МЗГ,т.6
16.7 Неразтворими във вода вещества БДС 3050, т.2.5
16.8 Диастазна активност
-по Готе
-по Шаде
БДС 3050,т.2.8
Наредба 48/2003 МЗГ, т.7
16.9 Хидроксиметилфурфурол Наредба 48/2003 МЗГ, т.8.1
16.10 Пепел БДС 3050 т.2.6
16.11 Поленов анализ БДС 3050 т.2.11
16.12 Остатъци от пестициди ВЛМ № 40/2018
Захари /захароза глюкоза, фруктоза/ Наредба 48/2003 МЗГ, т.2
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
17. Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях.
Храни за животни.
Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях. Храни за животни
Киселинност
– по Нойман
– поТьорнер
БДС 11374
т.4.9
т.4.9.6
17.2 Влага БДС 11374 т.4.1
17.3 Сурови мазнини БДС 11374 т.4.4
17.4 Суров протеин БДС 11374 т.4.2
17.5 Сурова пепел БДС 11374 т.4.5
17.6 Сурови влакнини БДС 11374 т.4.3
17.7 Въглехидрати ВЛМ №28
17.8 Хлориди БДС 11374 т.4.10
17.9 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
17.10 Колиформи ISO 4832
17.11 Ешерихия коли БДС ISO 16649-2
17.12 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2
17.13 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
17.14 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
17.15 Плесени БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
17.16 Дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
17.17 Остатъци от пестициди БДС EN 15662
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
18. Животински, растителни мазнини и масла и продукти от тях
Животински, растителни мазнини и масла и продукти от тях
18.1 Рефракционен индекс БДС EN ISO 6320
8.2 Относителна плътност БДС EN ISO 6883 т.8.2.4
18.3 Киселинност БДС EN ISO 660
18.4 Влага и летливи вещества БДС EN ISO 662
18.5 Белтък/Протеин БДС ISO 1871
18.6 Перокисно число БДС EN ISO 3960
18.7 Маслено съдържание БДС EN ISO 17189
18.8 Въглехидрати ВЛМ №28
18.9 Готварска сол ВЛМ №29
18.10 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
18.11 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
18.12 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
18.13 Плесени БДС ISO 21527-1
18.14 Дрожди БДС ISO 21527-1
№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
19. Хранителни добавки. Билки. Чай.
Хранителни добавки. Билки. Чай
19.1 Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
19.2 Ентеробактериацее БДС EN ISO 21528-2
19.3 Колиформи ISO 4832
19.4 Ешерихия коли БДС ISO 16649-2
19.5 Салмонела БДС EN ISO 6579-1
19.6 Коагулазоположителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1
19.7 Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
19.8 Остатъци от пестициди БДС EN 15662

* Отменен, но не заменен стандарт

Лабораторията извършва изпитвания на продукти от обхвата на акредитация по цитираните стандарти и издава протокол с логото на акредитиращите органи.

В лабораторията се извършват изпитвания и извън обхвата на акредитацията. При изпитванията се прилагат действащите хармонизирани БДС-та, Евронорми и международни стандарти (ISO и др.)